Unia Europejska

O projekcie

Projekt „Cyfrowy Pawłów – rozwój kompetencji komputerowych w gminie Pawłów” polega na przeprowadzeniu 21 szkoleń w 7 obszarach tematycznych tj.

Łącznie w ramach projektu przeszkolonych zostanie 252 osoby. Do realizacji zajęć zostaną wykorzystane pracownie komputerowe w: Publicznej Szkole Podstawowej w Pawłowie (24 komputery, tablica multimedialna), Publicznej Szkole Podstawowej w Rzepinie (24 komputery, tablica multimedialna) i Publicznej Szkole Podstawowej w Chybicach (24 komputery, tablica multimedialna). Co najmniej 50% szkoleń prowadzonych będzie poza Pawłowem (siedzibą gminy) tj. w Rzepinie lub Chybicach. Szkolenia prowadzić będą wykwalifikowani trenerzy, którzy wyłonieni zostaną w ramach konkursu (trenerzy będą spełniać postawione w programie wymagania). Projekt realizowany będzie w okresie od 1 września 2018 roku do 31 marca 2019 r.).